เพลงแนว Indy ปรากฏการณ์ใหม่สำหรับวงการเพลง Pop

เพลง Pop เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็มีเพลงยอดนิยมเป็นของตนเอง เพลงเหล่านี้ก็จะสร้างความทรงจำให้กับคนที่ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตของตนเอง ปัจจุบันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี การดำเนินชีวิต ความคิด กระแสแฟชั่นต่าง ๆ ทางด้านของวงการเพลงเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นเดียวกัน มีการสร้างสรรค์แนวเพลงใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นเพลงยอดนิยมสำหรับคนในยุคปัจจุบันจำนวนมาก เพลงแนว Indy ถือเป็นแนวเพลงที่สำคัญที่กำลังเป็นกระแส และได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในระยะแรก หรือจุดเริ่มต้นของเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตนเอง เน้นความเป็นอิสระ คนทำเพลงมีความรู้สึกอย่างไร ต้องการแนวไหนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างอิสระ สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ที่สำคัญของเพลงแนว Indy

                เพลง Indy จึงเหมือนเป็นการประกาศให้คนในสังคมรับรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง มีสไตล์เพลงของตนเอง มีความชื่นชอบเป็นของตนเอง และต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ไม่ต้องการที่จะตกอยู่ในกระแสของสังคมของคนส่วนใหญ่ที่ต้องปฏิบัติตามกัน คนที่สร้างสรรค์เพลงแนว Indy ในระยะแรก ไม่มีสังกัด ไม่มีผู้ดูแลโดยเฉพาะ จึงไม่มีการโปรโมทมากนัก ทำเพลงของตนเองออกมาเพราะชอบ เพลง Indy จึงเป็นเพลงที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มที่มีความชื่นชอบร่วมกัน และมีความต้องการแบบเดียวกัน ความเป็นศิลปินของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นกระแสสังคม ความมีชื่อเสียง และเงินทองจำนวนมากจากการขายเพลง แต่เป็นการที่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ และต้องการเท่านั้น เพลง Indy ในช่วงนี้เป็นเพลงที่ลงทุนน้อย ใช้เงินในการสร้างผลงานน้อย แต่ใช้พลังใจ แรงกาย และสมองในการทำงานมาก ทำให้เพลงมีความโดดเด่น สร้างความหลากหลายในการฟังเพลงให้กับคนในสังคมได้อย่างมาก ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับวงการเพลง ด้วยความโดดเด่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง การสร้างสรรค์งานเพลงที่ดี ส่งผลให้เพลง Indy ได้รับความนิยมในวงกว้างขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคมได้อย่างรวดเร็ว คนในสังคมหันมาฟังเพลง Indy มากขึ้น จากเดิมเพลง Indy หมายถึงการทำงานของคนที่ไม่มีสังกัด หรือทำเพลงของวงตัวเองอย่างอิสระก็เปลี่ยนแปลงเพลงที่มีสังกัด มีผู้ดูแลศิลปิน หรือวงดนตรี Indy โดยเฉพาะ ศิลปินที่ร้องเพลง Indy ก็เปลี่ยนรูปแบบไปจากที่เคยมีอัตลักษณ์เฉพาะตน เช่น แต่งตัวตามแบบของตัวเอง มีคำพูดเฉพาะของตนเอง และมีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูง เป็นต้น ก็เปลี่ยนไปเป็นศิลปินที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลตนเองให้เป็นไปตามกระแสสังคม

เพลง Indy ถือได้ว่าเป็นแนวเพลงที่เปลี่ยนปรากฏการณ์ที่สำคัญของวงการเพลง Pop ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะสามารถแปรเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นเพลงที่เรียกว่าเพลง Pop ได้อย่างไม่ยาก  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Comments are closed