เพลง Pop ประโยชน์ที่มากกว่าเพลงยอดนิยม

เพลง Pop คือเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับสร้างความสุนทรีย์ให้กับคนจำนวนมากในสังคม เป็นเพลงที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Rock ,Dance , Latin หรือ Country ลักษณะที่สำคัญของเพลงคือ จะมีท่อนคอรัส หรือท่อนฮุกที่ร้องซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดการจำได้ของคนจำนวนมาก ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หลัก ๆ แล้วเพลง Pop ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนจำนวนมากในสังคมชื่นชอบ และสามารถขายได้กับคนกลุ่มใหญ่ เนื้อหาก็จะมีลักษณะของการใช้ชีวิตในเรื่องทั่ว ๆ ไปของคนในสังคม โดยเฉพาะคนในวัยรุ่น เช่น เรื่องความรัก การดำเนินชีวิต และชีวิตในวัยเรียนแต่ละช่วงวัย เป็นต้น เพลง Pop เป็นเพลงที่มีความสนุก เข้าใจง่าย และได้รับความนิยม ดังนั้น เพลง Pop จึงเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ในแต่ละยุคสมัย เพลง Pop มีประโยชน์ ดังนี้

  1. เพลง Pop เป็นเพลงฮิตในแต่ละยุคสมัย มีเนื้อหาที่สามารถร้องตามได้ง่าย จึงทำให้ผู้ได้ฟังเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสุขในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เพลงส่วนใหญ่เขียนเนื้อหาของเพลงขึ้นจากชีวิตจริง จึงทำให้ผู้ฟังเพลงรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเพลง
  2. เพลง Pop สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมแล้ว เมื่อเขาเหล่านั้นได้ฟังเพลงในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตตนเองจะมีความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความทรงจำ และความประทับใจที่เกิดขึ้นในอดีตให้กลับมาได้ เหมือนกับการต่อชิ้นของ Jigsaw ที่หายไปให้เสร็จสมบูรณ์อีกครั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถนึกถึงทั้งความทรงจำ อารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ในอดีต เหมือนตัวเองได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาในอดีต ความทรงจำเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมค่อย ๆ จำได้ เพราะความทรงจำที่ถูกเชื่อมต่ออยู่กับเพลงที่ชื่นชอบนี้ถือเป็นความทรงจำในระยะยาว ที่เมื่อกลับคืนมาแล้วก็จะช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมได้
  3. เพลง Pop สามารถบำบัดให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ หรือเรียกว่าดนตรีบำบัด เพราะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านั้น เมื่อได้ฟังเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง Pop ที่มีเนื้อหา ดนตรีที่น่าฟัง ไพเราะ มีการผสมผสานดนตรีจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่มีเนื้อหาที่พูดถึงการให้กำลังใจ หรือทำให้ผู้ป่วยซึมเศร้ารู้สึกว่ามีคนอีกมากมายที่พร้อมจะเข้าใจ หรือมีความทุกข์เช่นเดียวกันก็จะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้รู้สึกผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น
  4. สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับตัวได้น้อยผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีภาวะของความเครียด และท้อแท้สิ้นหวัง การฟังเพลง ดนตรีที่ชอบ ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น ผู้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย กับผู้ดูแลดีขึ้น เพราะฟังในสิ่งเดียวกัน จึงรู้สึกเข้าใจกัน

จะเห็นได้ว่า เพลง หรือ ดนตรีมีประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง Pop ในแต่ละยุคสมัย ก็ยังสะท้อนภาพในแต่ละช่วงชีวิตของสังคมด้วย เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ลองหาเพลงที่ชอบไว้ฟังในวันเครียด ๆ รับรองว่าจะมีความสุขพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างแน่นอน

Comments are closed