More from: ร้านอาหาร

เพลงช่วยเพิ่มความอร่อย ความอยากในการรับประทานอาหาร

เคยสังเกตหรือไม่ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่นอกจากจะเสิร์ฟอาหารที่มีรสชาติอร่อยถูกปาก พนักงานบริการดี มีการจัดตกแต่งร้านดูสบาย ๆ น่านั่งแล้ว ร้านมักจะมีการเปิดเพลง หรือมีวงดนตรีร้องเพลงเคล้าคลอไปด้วยเวลาที่มีลูกค้านั่งรับประทานอาหาร หรืออาจจะเรียกได้ว่าเพลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารนั่นเอง การเปิดเพลงภายในร้านอาหารก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้าเปิดเพลงดังมากจนเกินไปก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญ และหนวกหูในระหว่างรับประทานอาหาร หรือถ้าเปิดเพลงเบาเกินไป ลูกค้าก็จะรู้สึกว่ารำคาญเพราะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร หรือถ้าเปิดเพลงที่ไม่เหมาะกับการรับประทานอาหารก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเบื่อหน่าย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ลูกค้าไม่อยากที่จะรับประทานอาหารภายในร้าน แม้ว่ารสชาติอาหารจะถูกปากก็ตาม ดังนั้นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากกลับมารับประทานอาหารภายในร้านซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่หลายคนมักมองข้ามก็คือ ศิลปะในการเปิดเพลงภายในร้านนั่นเอง การเปิดเพลงภายในร้านควรให้ความสำคัญดังต่อไปนี้ ระดับของเสียงเพลงมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ควรเปิดเพลงดัง หรือเบาเกินไป โดยสังเกตจากลูกค้าในร้าน ถ้ามีลูกค้าไม่มากก็ให้ลดเสียงเพลงลง แต่ถ้ามีลูกค้าแน่นร้านก็สามารถเพิ่มเสียงขึ้นได้ ซึ่งระดับเสียงนี้ควรพิจารณาจากโอกาส และช่วงเวลาเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าเป็นช่วงเช้า เพิ่งเริ่มเปิดร้าน ลูกค้าเข้าร้านไม่มาก ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามารับประทานอาหารเช้า ดื่มกาแฟ ควรเปิดเพลงคลอ เบา ๆ เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น ไม่ควรเปิดเพลงเดิมวนซ้ำไปซ้ำมา หรือไม่ควรเปิดเพลงที่ขับร้องโดยศิลปินคนเดียว เพราะจะทำให้ลูกค้าที่นั่งอยู่ภายในร้านรู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้รู้สึกไม่อยากรับประทานอาหารเพิ่ม ที่สำคัญที่สุดการเปิดเพลงลักษณะดังกล่าวจะสร้างความไม่น่าประทับใจ และอาจจะไม่กลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีก เพลงแต่ละประเภทสามารถกระตุ้นรสชาติอาหารที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพลงที่มีจังหวะเร็ว จะทำให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้น หรือ เพลงที่มีเสียงคลื่นทะเล จะทำให้อาหารมีรสชาติเค็มมากยิ่งขึ้น หรือ […]