More from: เพลง Indy

เพลงแนว Indy ปรากฏการณ์ใหม่สำหรับวงการเพลง Pop

เพลง Pop เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็มีเพลงยอดนิยมเป็นของตนเอง เพลงเหล่านี้ก็จะสร้างความทรงจำให้กับคนที่ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตของตนเอง ปัจจุบันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี การดำเนินชีวิต ความคิด กระแสแฟชั่นต่าง ๆ ทางด้านของวงการเพลงเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นเดียวกัน มีการสร้างสรรค์แนวเพลงใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นเพลงยอดนิยมสำหรับคนในยุคปัจจุบันจำนวนมาก เพลงแนว Indy ถือเป็นแนวเพลงที่สำคัญที่กำลังเป็นกระแส และได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในระยะแรก หรือจุดเริ่มต้นของเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตนเอง เน้นความเป็นอิสระ คนทำเพลงมีความรู้สึกอย่างไร ต้องการแนวไหนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างอิสระ สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ที่สำคัญของเพลงแนว Indy                 เพลง Indy จึงเหมือนเป็นการประกาศให้คนในสังคมรับรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง มีสไตล์เพลงของตนเอง มีความชื่นชอบเป็นของตนเอง และต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ไม่ต้องการที่จะตกอยู่ในกระแสของสังคมของคนส่วนใหญ่ที่ต้องปฏิบัติตามกัน คนที่สร้างสรรค์เพลงแนว Indy ในระยะแรก ไม่มีสังกัด ไม่มีผู้ดูแลโดยเฉพาะ จึงไม่มีการโปรโมทมากนัก ทำเพลงของตนเองออกมาเพราะชอบ เพลง Indy จึงเป็นเพลงที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มที่มีความชื่นชอบร่วมกัน และมีความต้องการแบบเดียวกัน ความเป็นศิลปินของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นกระแสสังคม ความมีชื่อเสียง และเงินทองจำนวนมากจากการขายเพลง แต่เป็นการที่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ และต้องการเท่านั้น […]