More from: โรคซึมเศร้า

เพลง Pop ประโยชน์ที่มากกว่าเพลงยอดนิยม

เพลง Pop คือเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับสร้างความสุนทรีย์ให้กับคนจำนวนมากในสังคม เป็นเพลงที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Rock ,Dance , Latin หรือ Country ลักษณะที่สำคัญของเพลงคือ จะมีท่อนคอรัส หรือท่อนฮุกที่ร้องซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดการจำได้ของคนจำนวนมาก ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หลัก ๆ แล้วเพลง Pop ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนจำนวนมากในสังคมชื่นชอบ และสามารถขายได้กับคนกลุ่มใหญ่ เนื้อหาก็จะมีลักษณะของการใช้ชีวิตในเรื่องทั่ว ๆ ไปของคนในสังคม โดยเฉพาะคนในวัยรุ่น เช่น เรื่องความรัก การดำเนินชีวิต และชีวิตในวัยเรียนแต่ละช่วงวัย เป็นต้น เพลง Pop เป็นเพลงที่มีความสนุก เข้าใจง่าย และได้รับความนิยม ดังนั้น เพลง Pop จึงเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ในแต่ละยุคสมัย เพลง Pop มีประโยชน์ ดังนี้ เพลง Pop เป็นเพลงฮิตในแต่ละยุคสมัย มีเนื้อหาที่สามารถร้องตามได้ง่าย จึงทำให้ผู้ได้ฟังเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสุขในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เพลงส่วนใหญ่เขียนเนื้อหาของเพลงขึ้นจากชีวิตจริง จึงทำให้ผู้ฟังเพลงรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเพลง เพลง Pop […]